viernes, 18 de septiembre de 2009


Haaaaaaaaaii Mii aammoooooR (L
Laa ffLiia arrua ii la roodriiguuez (:
Looos aammoo mmas qe aamii viiida hermoozzòss (:

No hay comentarios:

Publicar un comentario