sábado, 19 de septiembre de 2009


Nii hhabllar qee oottra vees qqom uuttedess,, (:
mmas footoos cmm uttdes ttemgggò JAJAJ;
ttambiien sii sacabbam milles (:
ii pparesemm qe tttoa ssòmm la miismmass,,
ii nnda qee ver,, ssom ootraa :D
Qoomoo Looos aamoo ffLiiia hhhhhermoozza;
Soomm mii viida ttoodiittoos, (L

No hay comentarios:

Publicar un comentario