domingo, 11 de octubre de 2009


hhaii mmaa;
iiÒ sse qqe nnÒ esttas ppasammddÒ ppor uumm buuem moomeenttÒ:S ;
nnadiie loo estta pasammddÒ ppero buue;
euuh; sabbès qe te aamÒ aappssaar de ttÒ;
essttÒii feeliiz dde ttenertte qqomo mamii (L
vÒss siiempre estuubiistte cuuammdÒ tte necessiitte; aa essO nii hbLaar; hoii me ttÒqqa aamii hacertte la dÒSS;
obveeÒ qqe estttÒii; ii perddona ssii tte hhaggo ennÒjjar ppero essqe mme ppomggÒ um poqqÒ looqqa qqm lo qe passa; ees diifiiciil;
ppahh toooh; ppero buuenoo;
iio see q evoos me emmttemmdees ; (L
ii eeL sse vaa apooner mmejÒrr;
aauummqe noos naa ppasammo lloramddÒ;
tte ammÒ mmama; esppero qe ttoh ppasee rapiiddò; qqe eel see qqure (L
eeeL noo see vvaahh; (:

No hay comentarios:

Publicar un comentario