lunes, 24 de agosto de 2009

Loos Qiiero bammddas, (L

Buuenò aver poor dommde empiieZò cmm usttedess :) qee aa vooh eeLvva tte cnosqqò hhacce bammdàs ii vaaLes ooroo ppa mii :) diiegò emm, pooqqò tte cnossqò :) ppero te qqierò muuchiisiimò (L tutte hhace pooqqò tammbn te cnossqò ppero ttambn te qiierò muuchiisiimò :) laa verdadd qe somm todo uuttedess tress hhaii :) nuunqqa pemsè llegar aa una amiisstad ppeoLa cnn uuttdes :) la verdadd no laa ppasò biiem cm uuttdes la ppasò re bbiem,, (Y aunnqqè mme haggam enoojjar cm loo de beeTii :D JAJAJ,, aummqe acca em estta footo falltta rommboiide ii el goordò loos qqiiero bbamda iibuaaL,, (L eel ffimdè esee qe passò JAJA,, ree ppeoLa estuubò laa verdad (H ii mmas ell sabbadò emm zzappa :) som looqqòss, :) ii esstte fiimmde qe vvienee qqapaàs pimmtte mmattès por hhai :) JAJA,, som un aparattò uutteds,, jjamaas cambiiem eeuh..!

Tutte : emm qqe deciirtte cuñaddò mmas preffè emm,, qe tte qiierò muuchiisimò :) ii qe sooH tooddiittò pa mii :) obveeò qe sabbes qe esstòii em la qe vemgà ahh esaaa nii comenttarlaa, :) gRaciias poor seer comoo soh cnnmiggò (L soos umm tiiernò cuññadò,, esspero qe esstta amiissttad jjammas termiine :) soos umm pibbe dee mmàs buueniittò.. ahh essò nne hablarr,, me emmqqamtta ttenerttè coomoo qquññadò del cooraazòmm nii aaunnqe seea :) yaa sohh cmo um hermaniittò miòmm,, :) essppero qe siiggass siemddòloo siemppre :) poorqe uum amiigò hhacci cmo voh nii dda ppperdeer, :) tte qqiero muuchiisiimò emceriiò :) nunnqqa faltttes,, esttoi em mma qe toodahh,,:)

Julii : emm qqe deciirtte a voos hermaniita, eemm,, qe ttenemòs muuchhas diisqquciionnes a menuudò :S peroo iibual tte ammò de mah (L ii gracciiàs poor acommsejjarmme ssiempre :) aummqe noo tte ddoi muuchha booLaa emm lo qe decci, poorqee ttoh eh ppabbada :) JAJAJ, essqe haabla ttamttò qe poor hhaii me qqammssò de essquuchartte :S ppero voos sabbes qe tte amò ibuual,, ii qe ahoora mmas qe nuunqqa noos eesttamos llevammddò mmas qe bbiem :) eesppero qe esttoò noo se terminneh nunnqqa jjammas :) mme emmqqamtta llebarmme hacii de peolaa cmm vooh :) ppoorqe em ssi coompparttiimòs ttamttas qqossà jumttas qe ess ree ammòr :) aummqe poor hhai see tte saltta laa chhapiitta ii mme hhace nojjar :) ppero iibual voo sabbe todoo :)
graciiàs poor tooà esaa cmffiiamzza qe mme ttennes :) espero no see aqqabe mmas (Y bammddàs sos hhnna, (L tte amò aappesar de ttoodas,,

Diiegò : emm qe deciirttte a vos liindò emm,, qe tte qqiieroò hacci qqomò muuchiisiimò, qe me caèes mmas qe bbiemm :) aummqqe me ddiggas bbetti qdda 2x3 :) qè ssos umm ggeniiò,, sos umm amiigòtte dell almma bobii sabbeloo ssi?,, ii sabbes qqè esttòi een mmas qe ttoodas,, obbveò :) graciias poor sser qqòmò ssooh cnnmiigò (L vallees ooroo paa mii nnegri :) emm estte poqqittò ttiiemppò qe llevò em conoosertte tte apremmddi a qereer muuchò euuh..!! espperò qe essta amiissttad perdduure ppa bbiemm ii noo ppaH mmal :) nnni ttira ttenertte comoo enemiiggò a voss..! ii bbuuenò sabbè todiitò ahoora ssi :) yya tte dijje loo qe te tteniia qe deciir ii bbòe,, :) qqe ddiòss deciida JAJA,, tte qqiierò muuchssò diiegò,, :)


Mii vviida ssom uutedess trees (L

1 comentario:

  1. JAJAJ, mmas ffeò mme saliiò todoo :S
    ppero eeh lla qe hhai :)
    la prooxximma salem toodiittòs (L

    ResponderEliminar